21 August 2018
Velkommen til Lægehuset Vandel

Title for "Motorattester" page.

 

Lægeattest til kørekort skal grundlæggende udfærdiges af egen læge. Såfremt dette ikke er muligt skal der på attesten anføres en fyldestgørende grund hertil. Blanketten til attesten udleveret hos lægen. Personen der skal have kørekort skal selv udfylde side 1 af attesten som led i godkendelsen. Lægen udfylder efterfølgende de øvrige sider.

Personer der anvender briller skal medbringe disse ved lægeundersøgelsen. Gælder dog ikke læsebriller. 

Kørekorts grupper:

Gruppe 1:

  • Kategori A (motorcykel)
  • Kategori B (almindelig bil)
  • Kategori B/E (almindelig bil med stor påhængskøretøj)

Gruppe 2:

  • Kategori C (lastbil)
  • Kategori D (bus)
  • Kategori C/D (lastbil med påhængskøretøj
  • Kategori D/E (bus med påhængskøretøj, Taxa samt kørelærer)

 

Hvornår skal kørekortet fornyes?

 

Hvornår og hvorvidt dit kørekort kan fornys afhænger af følgende forhold:

  • Administrativ fornyelse
  • Du er fyldt 70 år eller derover
  • Helbredstilstand

 

Administrativ fornyelse af kørekort

Hvis du har fået udstedt kørekort efter d. 19. januar 2013, skal du forny dit kørekort hvert 15. år. Der er tale om en administrativ fornyelse, hvilket betyder, at du skal aflevere dit kørekort med et foto samt ansøgningsblanketten. 

Hvis du har stort kørekort – dvs. kørekort til lille lastbil (C1), lastbil (C), lille bus (D1) eller bus (D), fornys dit kørekort med en gyldighedsperiode af 5 år.
 
Læs om fornyelse af stort kørekort her

 

Alder

Tidligere regel med fornyelse af kæørekort ved lægeattest efter 75 års alderen er ophævet.

 

Læs mere om fornyelse af kørekort hos ældre her

 

Helbred

Uanset alder skal alle ansøgere om udstedelse og fornyeles af kørekort dokumentere deres helbredstilstand. Dette sker ved undersøgelsen hos egen læge. 

 

OBS Hvis din helbredssituation forringes væsentligt inden kørekortet skal fornyes skal myndighederne orienteres herom. 

 

Hvad koster det?

Lægeattesten til kørekort koster hos os 375 kr. uanset alder. Hertil kan komme et mindre tillæg hvis der er behov for en sukkersygeattest.

Kontant betaling ved attestens udfærdigelse.