FLYVEMEDICINSK CENTER


Certificering

Klinikken er specialudstyret og EASA certificeret under Trafik-og Byggestyrelsen til udførelse af alle førstegangs- og fornyelsesundersøgelser til Class 1+2+3 certificater samt LAPL og CA. 

 

Den flyvemedicinske undersøgelse

Undersøgelsen består af flere dele:

 1. En flyvemedicinsk generel vurdering af helbred ved en af vores godkendte class 1-flyvelæger med indsigt i certifikatansøgerens forhistorie. Udskriv derfor gerne fra dit Sundhed.dk tidligere sygdomme og medtag en liste over tidligere og evt. aktuel medicinforbrug. Ligeledes er det hensigtsmæssigt af medtage journalkopi eller andet der belyser helbredstilstanden.
   
 2. En øjenlægeattest fra en godkendt speciallæge i øjensygdomme. Såfremt du anvender kontaktlinser, skal du af hensyn til synsprøven ikke tage disse på forud for undersøgelsen, men medbringe dem, idet synet skal undersøges både med og uden linser/briller. Husk også at medbringe kopi af brillerecept/kontaktlinserecept fra din øjenlæge/optiker.
   
 3. En øre/næse/hals-speciallægeattest, inklusiv historik samt et audiogram og øretrykmåling.
   
 4. Når resultaterne af disse undersøgelser foreligger kan vores Chef for AeMC Georg Aagaard  foretage det samlede skøn og udstede dit første Class 1 (frafikflyver)  Medical Certificate. 
  Dette forudsat at der i øvrigt ikke er helbredsmæssige forhold til hinder herfor (jvf. EASA Part MED. Det skal bemærkes, at alle godkendte flyvelæger kan lave førstegangsudstedelse til Class 2, LAPL samt CC.

 

Der er altså ikke nogen unødvendig venten på en godkendelse. Det skal dog bemærkes, at speciallægeatterster fra andre specialer kan være nødvendige, hvis man fejler/har fejlet noget, der rejser tvivl om man opfylder alle kravene i EASA Part MED. Psykiske problemer fordrer således ofte en ekstra speciallægeundersøgelse. Behovet herfor vil flyvelægen forventelig allerede ret tidligt i forløbet kunne afgøre sammen med dig. Kontakt os eventuelt inden undersøgelsen. 

Punkterne 1, 3 og 4 foregår altid hos os i Vandel - mens man kan få foretaget pkt. 2 i København, så denne attest ligger klar ved fremmødet i Vandel. Totalprisen for en udstedelse med øjenundersøgelse i København bliver dog lidt højere.

Ring venligst og aftal dit foretrukne forløb. Ønskes hele undersøgelsen foretaget samlet i Jylland meddel da dette, ønskes den opdelt meddel da dette. 

Tidsbestilling foregår dagligt på tlf. 7588 5591 i tidsrummet 09.00 - 12.00. 
 

Ansøgningsskema til fornyelse af alle certificater på følgende link:

ttps://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/08_Luftfart/Uddannelse%20og%20helbred/Helbred/2017_03_Application%20Medical%20certificate.pdf

Dokumentet er i pdf-format. For at læse og printe pdf-filer, skal du have en Adobe Reader.
Du kan hente en gratis Adobe Reader på Adobes hjemmeside

OBS det udfyldte skema skal printes ud og medbringes til undersøgelsen. Det kan ikke indsendes elektronisk.

 

Aeromedical Center Jylland

Det kan anbefales at du også ser på vores hjemmeside:

http://www.amc-jylland.dk

På siden findes yderligere oplysninger om flyvemedicinske undersøgelse samt relevante links.