Influenza- og Coronavaccination vil i sæsonen 2024 blive meldt ud i september.

 

BIVIRKNINGER VED VACCINATION

Bivirkninger ved vaccination

Alle vaccinationer kan have bivrikninger, f.eks ømhed på injektionssteddet eller lettere influenzalignende symptomer. Allergiske reaktioner ses kun sjældent. Alligevel anbefalder vi at du først forlader klinikken tidligst 10 minutter efter sidste sprøjte.

Følgende bivirkninger ses ved de enkelte vaccinationer:

Difteri og tetanus (stivkrampe)
Lokalreaktion i området hvor injektionen er givet (ømhed, rødme og hævelse). Nogle gange udvikles feber nogle dage efter vaccinationen.

Gul feber
Efter 5-12 dage kan forekomme influenzalignende symptomer med feber, muskelsmerter og hovedpine. Desuden ses lokale reaktioner i form af ømhed og rødme.

Hepatitis (leverbetændelse) type A+B
Meget få oplever bivirkninger ved denne vaccination på nær let ømhed i området hvor vaccinationen er givet.

Japansk hjernebetændelse
Lokal ømhed og rødme ses hos omkring hver 5. vaccinerede person samt let feber og influenzalignende symptomer hos omkring hver 10.
I sjældne tilfælde kan ses mere alvorlige symptomer, inkl. nældefeber, få minutter efter at vaccinationen er givet og op til en uge efter.

Kolera
Giver sjældent bivirkninger, dog kan mavesmerter forekomme.

Rabies (hundegalskab)
Lokal reaktion på vaccinen med ømhed og rødme hos omkring 10%. Ved revaccination ses hos ca. 6% udslæt, kløe og almen utilpashed.

Tuberkulose
Efter nogle dage udvikles fortykkelse af huden, der i løbet af nogle uger udvikler sig til et overfladisk sår. Dette sår må ikke tildækkes med f.eks plaster.

Tyfus
Sjældent ses rødme og hævelse i området hvor vaccinationen er givet. Almene symptomer ses stort set ikke.

Skoldkopper

Hyppigt ses feber samt rødme på instikssteddet. Lokal ømhed og hævelse. Sjældent et skoldkoppelignende udslæt samt kløe

For yderligere information om vaccination henvises til følgende hjemmeside: Seruminstituttet